Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  28.05.2021
 • Atbildīgais:
  Ilze Krēgere

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 „Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli””

Aptauja beidzās 14.06.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Ilze Krēgere

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vecākā referente

pa tālruni 67027639; vai e-pastu Ilze.Kregere[at]zm.gov.lv.