Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  07.01.2020
 • Atbildīgais:
  Jūlija Travina

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr.446 „ Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu””

Aptauja beidzās 21.01.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr.446 „ Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Jūlija Travina 
Zemkopības ministrijas 
Lauku atbalsta attīstības departamenta 
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente
Julija.Travina[at]zm.gov.lv 
67027208