Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  30.03.2021
 • Atbildīgais:
  Inese Štromberga

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 357 “Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi””

Aptauja beidzās 13.04.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 357 “Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Inesei Štrombergai

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027156; vai e-pastu inese.stromberga[at]zm.gov.lv.

Pēdējais komentārs

Saņemto komentāru skaits: 1
Sanita Kalnača [30.03.2021 16:14]
Ievērojot to, ka Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumu mērķis ir paplašināt to kooperatīvo sabiedrību loku, kuras potenciāli varēs kvalificēties atbilstīgu kooperatīvo sabiedrību statusam, lūdzu, ja šāda informācija ir pieejama, sniegt anotācijas II daļas 1.punktā informāciju par to kooperatīvo sabiedrību skaitu, kurām minētais grozījums ir nozīmīgs.