Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  22.04.2021
 • Atbildīgais:
  Lelde Blūma

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"”

Aptauja beidzās 06.05.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"” un tā anotācija.
 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Lelde Blūma
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākā referente
67027561, lelde.bluma[at]zm.gov.lv