Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  22.02.2021
 • Atbildīgais:
  Ineta Lavrinoviča

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 5. maija noteikumos Nr. 266 “Lauksaimniecības datu centra nolikums””

Aptauja beidzās 08.03.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 5. maija noteikumos Nr. 266 “Lauksaimniecības datu centra nolikums”” un tā anotācija.


 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Ineta Lavrinoviča
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītāja vietniece
67027528, ineta.lavrinovica[at]zm.gov.lv