Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  27.03.2019
 • Atbildīgais:
  Kristaps Pilskalns

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi MK 2014. gada 3. novembra noteikumos Nr. 692 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”””

Aptauja beidzās 05.04.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi MK 2014. gada 3. novembra noteikumos Nr. 692 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus””” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Kritaps Pilskalns
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļa vecākajam referentam
67878727, kristaps.pilskalns[a]zm.gov.lv