Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  09.04.2021
 • Atbildīgais:
  Armands Stahovskis

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr.224 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Kontrole un izpilde”””

Aptauja beidzās 23.04.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr.224 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Kontrole un izpilde””” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Armands Stahovskis

Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietnieks

67878707, armands.stahovskis[at]zm.gov.lv