Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.02.2021
 • Atbildīgais:
  Māra Mīkule

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai””

Aptauja beidzās 02.03.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Mārai Mīkulei
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākai referentei
pa tālruni 67027553; vai e-pastu mara.mikule[at]zm.gov.lv.