Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  31.03.2021
 • Atbildīgais:
  Inga Ozola

Ministru kabineta noteikumu projekts „Nacionālā meža monitoringa noteikumi”

Aptauja beidzās 14.04.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Nacionālā meža monitoringa noteikumi” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Inga Ozola

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente

tel. 67027118 inga.ozola[at]zm.gov.lv