Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  30.04.2021
 • Atbildīgais:
  Jūlija Travina

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par finanšu instrumentu īstenošanas kārtību lauku attīstībai”

Aptauja beidzās 17.05.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par finanšu instrumentu īstenošanas kārtību lauku attīstībai” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Jūlija Travina 
Zemkopības ministrijas 
Lauku attīstības
atbalsta departamenta 
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja vietniece
Julija.Travina[at]zm.gov.lv 
67027208