Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  26.02.2021
 • Atbildīgais:
  Ketija Broka

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par īpašajām veterinārajām receptēm”

Aptauja beidzās 12.03.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par īpašajām veterinārajām receptēm” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
 Ketija Broka
 Zemkopības ministrijas
 Veterinārā un pārtikas departamenta
 Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente
 67027363, ketija.broka[at]zm.gov.lv