Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  25.03.2021
 • Atbildīgais:
  Adris Bumbuls

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”

Aptauja beidzās 13.04.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „ Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” un tā anotācija.

 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Adris Bumbuls
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais referents
67027184, adris.bumbuls[at]zm.gov.lv