Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.05.2021
 • Atbildīgais:
  Karina Baranovska

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"”

Aptauja beidzās 28.05.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Karina Baranovska
Zemkopības ministrijas 
Lauku atbalsta attīstības departamenta 
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente
Karina.Baranovska[at]zm.gov.lv 
67878726