Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  23.02.2021
 • Atbildīgais:
  Aija Tora

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par zaudējumu, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā, kompensāciju”

Aptauja beidzās 09.03.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par zaudējumu, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā, kompensāciju” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Aijai Torai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākai referentei

67027620, e-pasts aija.tora[at]zm.gov.lv