Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  03.09.2020
 • Atbildīgais:
  Linda Gurecka

Ministru kabineta noteikumu projekts „Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums”

Aptauja beidzās 17.09.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Lindai Gureckai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta juriskonsultei

pa tālruni 26614495; vai e-pastu linda.gurecka[at]zm.gov.lv