Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  09.05.2019
 • Atbildīgais:
  Elita Grīga

Ministru kabineta noteikumu projekts “Prasības dzirkstošā vīna tipa stikla pudeļu un to aizkorķējuma izmantošanai”

Aptauja beidzās 17.05.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Prasības dzirkstošā vīna tipa stikla pudeļu un to aizkorķējuma izmantošanai” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Elitai Grīgai

Zemkopības ministrijas

Pārtikas un veterinārā departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākajai referentei

67027307, elita.griga[a]zm.gov.lv