Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  04.08.2014
 • Atbildīgais:
  Gunta Evardsone

Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku”

Aptauja beidzās 07.08.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Guntai Evardsonei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vadītāja vietniecei

pa tālruni 67027629; vai e-pastu gunta.evardsone@zm.gov.lv.