Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  23.05.2019
 • Atbildīgais:
  Irita Lāce

Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildus, vietēja mēroga un ierobežotas darbības, piegādājot vai ziedojot dzīvnieku izcelsmes pārtiku”

Aptauja beidzās 31.05.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildus, vietēja mēroga un ierobežotas darbības, piegādājot vai ziedojot dzīvnieku izcelsmes pārtiku” un anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
Irita Lāce
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente
67027200, irita.lace[a]zm.gov.lv