Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  24.09.2020
 • Atbildīgais:
  Gunta Evardsone

Ministru kabineta noteikumu projekts “Prasības piena produktu un saliktu piena produktu papildu marķējumam”

Aptauja beidzās 09.10.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Prasības piena produktu un saliktu piena produktu papildu marķējumam” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Guntai Evardsonei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vadītāja vietniecei

pa tālruni 67027629; vai e-pastu gunta.evardsone[at]zm.gov.lv.