Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  22.10.2020
 • Atbildīgais:
  Kristaps Pilskalns

Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumos Nr. 754 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Datu vākšana”””

Aptauja beidzās 05.11.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumos Nr. 754 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Datu vākšana””” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Kritaps Pilskalns
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļa vecākajam referentam
67878727, kristaps.pilskalns[at]zm.gov.lv