Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  24.10.2019
 • Atbildīgais:
  Lelda Pamovska

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.-2025.gadam”

Aptauja beidzās 07.11.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.-2025.gadam” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto rīkojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
Lelda Pamovska
Zemkopības ministrijas 
Meža departamenta
Meža resursu un medību nodaļas 
vecākā referente
Tālr: 67027101, lelda.pamovska[at]zm.gov.lv