Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  06.06.2019
 • Atbildīgais:
  Ginta Dzerkale

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 2020.–2026. gadam".

Aptauja beidzās 14.06.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 2020.–2026. gadam".


Savus iebildumus par minēto rīkojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Sigita Boča

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākā referente

67027069, sigita.boca[a]zm.gov.lv