Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  04.03.2021
 • Atbildīgais:
  Anita Vīksne

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā”

Aptauja beidzās 18.03.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto rīkojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Anita Vīksne
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meleorācijas nodaļas
vecākai referentei
67027345, Anita.Viksne[at]zm.gov.lv