Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  08.09.2020
 • Atbildīgais:
  Valdis Pētersons

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā”

Aptauja beidzās 22.09.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.
 

Savus iebildumus par minēto rīkojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 

 

Dacei Muceniecei
Meža departamenta Zemes pārvaldības un
meliorācijas nodaļas vecākai referentei
Tālr.: 67027228; Dace.Muceniece[at]zm.gov.lv