Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  24.09.2015
 • Atbildīgais:
  Lelda Pamovska

MK noteikuma projekts: "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža””

Aptauja beidzās 02.10.2015

 Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikuma projekts: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”” un tā anotācija.

 

Priekšlikumus un iebildumus par MK noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Lelda Pamovska
Zemkopības ministrijas 
Meža departamenta 
Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente 
tālr.67027010, e-pasts: Lelda.Pamovska[a]zm.gov.lv