Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  02.10.2015
 • Atbildīgais:
  Līga Drozdovska

MK noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība””

Aptauja beidzās 09.10.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikuma projekts:„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”"  un tā anotācija.

 

Priekšlikumus un iebildumus par MK noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Līga Drozdovska
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākā referente
tālr.67027587, e-pasts: Liga.Drozdovska[a]zm.gov.lv