Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  26.02.2016
 • Atbildīgais:
  Agija Mediņa

MK noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”"

Aptauja beidzās 04.03.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
 Inga Kronenberga
 Zemkopības ministrijas
 Veterinārā un pārtikas departamenta
 Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja vietniece

 67027047, inga.kronenberga[a]zm.gov.lv