Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  21.01.2016
 • Atbildīgais:
  Gunta Bāra

MK noteikumu projekta „Grozījumi MK 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 „Noteikumi par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā””

Aptauja beidzās 28.01.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Gunta Bāra
Zemkopības ministrijas
Lauku attīstības atbalsta departamenta
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente
67027398, gunta.bara[a]zm.gov.lv

Pēdējais komentārs

Saņemto komentāru skaits: 1
verners [25.01.2016 13:56]
..''...starp bišu stropu un nektāraugu lauka robežu ziedēšanas fāzē ir vismaz 200 metru.'' Jautājums -kur jāatrodas stropam? pie lauka vai lauka vidū? Ar cieņu , Verners