Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  22.10.2015
 • Atbildīgais:
  Agija Mediņa

MK noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.122 „Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums””

Aptauja beidzās 29.10.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.122 „Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums"” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas

vecākā referente Agija Madiņa tel. 67027297 Agija.Medina@zm.gov.lv