Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  26.11.2015
 • Atbildīgais:
  Valdis Pētersons

MK noteikumu projekts „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi”

Aptauja beidzās 04.12.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „MK noteikumu projekts „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
Anda Staškova
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākā referente
67027345, anda.staskova[a]zm.gov.lv