Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  12.06.2014
 • Atbildīgais:
  Agija Mediņa

MK noteikumu projekts: Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvas padomes nolikums

Aptauja beidzās 19.06.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvas padomes nolikums” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ingai Kronenbergai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja vietniecei

pa tālruni 67027047; vai e-pastu Inga.Kronenberga@zm.gov.lv.