Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.01.2015
 • Atbildīgais:
  Santa Jansone

MK noteikumu projekts: Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums"

Aptauja beidzās 22.01.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums"" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Santai Jansonei

Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas

vadītāja vietniecei

67027533, Santa.Jansone[a]zm.gov.lv