Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.02.2016
 • Atbildīgais:
  Olita Vecuma-Veco

MK noteikumu projekts „„Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumos Nr. 582„Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”””

Aptauja beidzās 19.02.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumos Nr. 582„Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
  Olita Vecuma - Veco
  Zemkopības ministrijas
  Veterinārā un pārtikas departamenta
  Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente
  67027551, olota.vecuma-veco[a]zm.gov.lv