Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  26.11.2015
 • Atbildīgais:
  Baiba Kārkliņa

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 „Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība””

Aptauja beidzās 04.12.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 „Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Baiba Kārkliņa
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente
67027638, baiba.karklina[a]zm.gov.lv