Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.03.2016
 • Atbildīgais:
  Ineta Jēkabsone

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 „Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””

Aptauja beidzās 18.03.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 „Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Ineta Jēkabsone
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece
67027177, ineta.jekabsone[a]zm.gov.lv