Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  03.06.2014
 • Atbildīgais:
  Kristaps Pilskalns

MK noteikumu projekts: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937

Aptauja beidzās 12.06.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā””" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Kristapam Pilskalnam

Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zivsaimniecības atbalsta nodaļas

vecākam referentam

67878727, Kristaps.Pilskalns@zm.gov.lv