Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  07.01.2016
 • Atbildīgais:
  Ineta Jēkabsone

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.140 “Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums””

Aptauja beidzās 14.01.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts ministru kabineta noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.140 “Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Inetai Jēkabsonei
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece
67027177, ineta.jekabsone[a]zm.gov.lv