Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  29.10.2015
 • Atbildīgais:
  Baiba Kārkliņa

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem””

Aptauja beidzās 05.11.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem"” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas  departamenta

Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas

vecākā referente Baiba Kārkliņa tel. 67027638 Baiba.Karklina[a]zm.gov.lv