Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  02.03.2016
 • Atbildīgais:
  Ginta Dzerkale

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība””

Aptauja beidzās 11.03.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
Ginta Dzerkale
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākā referente
67027404, ginta.dzerkale[a]zm.gov.lv