Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  12.11.2015
 • Atbildīgais:
  Ineta Lavrinoviča

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība””

Aptauja beidzās 20.11.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība "" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 

Ineta Lavrinoviča

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītāja vietniece

67027528, ineta.lavrinovica[a]zm.gov.lv