Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  18.02.2016
 • Atbildīgais:
  Andris Orlovskis

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem””

Aptauja beidzās 26.02.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Andris Orlovskis
Zemkopības ministrijas
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vecākais referents
67027370, andris.orlovskis[a]zm.gov.lv