Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  29.10.2015
 • Atbildīgais:
  Dace Ugare

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi””

Aptauja beidzās 05.11.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas

vecākā referente Daina Krastiņa tel. 67027305 Daina.Krastina[a]zm.gov.lv