Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  09.03.2016
 • Atbildīgais:
  Dace Ugare

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.623 „Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības””

Aptauja beidzās 18.03.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.623 „Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
Daina Krastiņa
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente
67027305, daina.krastina[a]zm.gov.lv