Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  29.01.2016
 • Atbildīgais:
  Edīte Kubliņa

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas ostas un izkraušanas vietas””

Aptauja beidzās 05.02.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas ostas un izkraušanas vietas”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Ilze Muriņa
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākā referente
67878708, ilze.murina[a]zm.gov.lv