Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.01.2016
 • Atbildīgais:
  Lelde Blūma

MK noteikumu projekts „Grozījumi MK 12.07.2011.noteikumos Nr.566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un...

Aptauja beidzās 21.01.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi MK 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz  un anulē sertifikātus un apliecības”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Leldei Blūmai
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākā referente
67027561, lelde.bluma[a]zm.gov.lv