Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  25.02.2016
 • Atbildīgais:
  Sandra Justa

MK noteikumu projekts „Grozījumi MK 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 „Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības...””

Aptauja beidzās 04.03.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 „Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Sandra Justa
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākā referente
67027379, sandra.justa[a]zm.gov.lv