Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  01.03.2016
 • Atbildīgais:
  Irita Lāce

MK noteikumu projekts „Grozījumi MK 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.489 “Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi”"

Aptauja beidzās 04.03.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.489 “Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
 Irita Lāce
 Zemkopības ministrijas
 Veterinārā un pārtikas departamenta
 Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente
 67027200, irita.lace[a]zm.gov.lv