Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  07.01.2016
 • Atbildīgais:
  Andra Karlsone

MK noteikumu projekts “Grozījumi MK 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 “Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””

Aptauja beidzās 14.01.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts ministru kabineta noteikuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” un tā anotācija.
 
 Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
 Andra Karlsone
 Zemkopības ministrijas
 Lauku attīstības atbalsta departamenta
 Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente
 67027077, andra.karlsone[a]zm.gov.lv