Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  03.12.2015
 • Atbildīgais:
  Olita Vecuma-Veco

MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr.405 „Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība””

Aptauja beidzās 11.12.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta  2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr.405 „Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
  Olita Vecuma - Veco
  Zemkopības ministrijas
  Veterinārā un pārtikas departamenta
  Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente
  67027551, olota.vecuma-veco[a]zm.gov.lv