Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  03.11.2015
 • Atbildīgais:
  Baiba Kārkliņa

MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.387 „Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu”

Aptauja beidzās 10.11.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.387 „Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu"” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas  departamenta

Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas

vecākā referente Baiba Kārkliņa tel. 67027638 Baiba.Karklina[a]zm.gov.lv